2 Mar

Fortsätt jobba med bild på facebook

Jag började fundera kring filmer som inlägg på facebook efter att ha läst Jakob Mjöbrings inlägg på resume.se om statistik från socialbakers.com. Statistiken visar att film som laddas upp direkt på facebook är den inläggstyp som får högst räckvidd, alltså flest personer som ser inlägget, och att inlägg med bild är den som får lägst. Men jag tycker ändå att det är bäst att fortsätta jobba med bild i facebookflödet.

Att räckvidden blir högre för filmer som laddas upp direkt på facebook jämfört med filmer länkade från youtube är ingen jättenyhet och om man tänker på konkurrensen mellan facebook och Youtube gällande vår internettid är det ganska naturligt att facebook ser till att visa ”sina” filmer mer.

Men när jag läste socialbakers blogginlägg var det några saker som jag fastnade på.

  1. Filmer uppladdade direkt till facebook får 135 % högre organisk räckvidd än inlägg baserade på bilder
  2. Uppdateringar baserade på bilder får lägre organisk räckvidd än länk-inlägg såväl som inlägg som endast innehåller text.

Kan det stämma? Bara för ett år sedan konstaterade jag att filmer fungerade sämre än bilder på min arbetsplats facebooksida och jag är en stark anhängare till alltid försöka komplettera inläggen med lämpligt bildmaterial.

Bild vs. film

Jag kontrollerade en del inlägg vi har gjort och det verkar stämma även för oss att inlägg på tidslinje med video har en högre organisk räckvidd än andra inlägg. (Jag kan inte se någon direkt skillnad mellan inlägg där videon är uppladdad på facebook jämfört med det som är länkat från Youtube men det beror troligen på bristfälligt underlag då bara ett inlägg innehåller film som är uppladdad direkt till facebook).

Men jag tror ändå att det ligger något mer bakom en så stor skillnad som 135 % mellan bild och film.

Film är svårare/dyrare/mer tidskrävande att producera och därför läggs det mer pengar och andra resurser på att sprida den typen av inlägg. Om man lägger mer pengar på att marknadsföra och mer tid på att rikta sig mot lämpliga målgrupper så ökar ju chansen att folk delar inlägget vidare. Det i sin tur ökar ju inte bara den betalda räckvidden utan också den organiska. Den faktorn innebär ju inte att inlägget i sig är bättre än motsvarande bildinlägg (samma tid/pengar på bild skulle kunna ge samma resultat) med jag tror att det påverkar skillnaden.

Sedan kan man ju inte bortse från viralfilmseffekten (finns det ett sådant begrepp). Det jag menar är att innehåll som faktiskt blir viralt oftast är filmer och därför får det förhållandevis stort utslag i undersökningen. Men att medvetet skapa ”virala”-filmer är svårt. Det vet alla som jobbar med det.

Bild vs. text/länk

Att bildinlägg skulle få lägre räckvidd än text/länk tror jag egentligen inte på. Statistiken är svår att förneka, men jag menar att om du skriver ett inlägg och sedan väljer en bild som förstärker det du vill säga tror jag alltid att det får en större spridning än samma inlägg utan bild.

Ren spekulation från min sida, men skulle en del av resultatet kunna bero på att nästan alla idag arbetar med bilder till sina inlägg och i hetsen att bildsätta inläggen kanske kvalitén inte alltid är den bästa. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att spontana, ej planerade, inlägg oftare saknar bild och skrivs av företag när något speciellt eller oförutsett inträffar, och sånt fungerar ju generellt bättre i sociala medier.

Min slutsats

Fortsätt jobba med bild i ditt företags facebookflöde. Det är enklare att producera och vill man ha en flöde av aktivitet på sin facebooksida blir det svårt att göra det med film. Sedan kommer räckvidden bara att gynnas om man blandar upp det med film ibland och text/länk när det passar. Kvalitén på innehållet man sprider är i slutänden det som kommer att avgöra vilka räckvidd man får. Eller som det står i blogginlägget på socialbakers.com:

Of course, none of this is prescriptive – you still need to ensure that your content is high-quality. A great photo post that gets good engagement will likely see continued News Feed reach, while a poor-quality video post is going to get buried. That’s just the nature of the Facebook News Feed, where Fan love dictates what gets to stick around.

Jag tar tacksamt mot tankar och funderingar. Har jag gjort någon tankevurpa i mitt resonemang?

Kommentera